دانلود تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمان

دانلود فایل کامل تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش بخشی از محتوا :: چکیده هدف این پژوهش توصیفیپیمایشی ی در شرکت پیشگامان تابان، میباشد. تعداد پرسنل این با سلام و درود خدمت خدمت شما پژوهشگر عزیز در این مطلب از سایت فایل با عنوان تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمان هم اکنون آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب مراجعه نمایید .

دانلود فایل کامل تعیین رابطه بین مولفههای مدیریت دانش (بر اساس مدل نوناکا و تاکوچی) با نوآوری سازمانی
در قالب فایل word و متشکل از 8 صفحه قابل ویرایش

بخشی از محتوا ::

چکیده

هدف این پژوهش توصیفیپیمایشی ی در شرکت پیشگامان تابان، میباشد. تعداد پرسنل این شرکت ۴۶۳ نفر است که فقط بین اشخاص فوق دیپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شد و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد ۱۴۷ نفر بدست آمد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۱۰۸ نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده‏ها از دو پرسشنامه ۲۶ سوالی استاندارد مدیریت دانش (نوناکا و تاکوچی) و پرسشنامه ۱۴ سوالی محقق ساخته نوآوری سازمانی (هندرسون کلارک)، استفاده شده است. روایی پرسشنامه ها از نظر اساتید صاحبنظر تأیید گردید و برای محاسبه پایایی پرسشنامهها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده‏ها و آزمون فرضیات از نرم افزار Spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج حاصل گردید : بین مولفههای مدیریت دانش یعنی اجتماعی سازی، برونی سازی، ترکیب سازی، درونی سازی با نوآوری سازمانی رابطه معنیدار و مثبت (مستقیم) وجود دارد.

واژههای کلیدی: مدیریت دانش، نوآوری سازمانی، مدل نوناکا و تاکوچی، مدل هندرسون کلارک

مقدمه و بیان مسئله

در دنیای امروزی، توان سازگاری و اداره کردن تغییرات، عنصر اصلی موفقیت و بقای هر سازمان است و کسب این توانایی ها خود، مستلزم توجه سازمان به خلاقیت و نوآوری است (حسینی، صادقی، ۱۳۸۹، ص.(۲ نوآوری به عنوان مسئلهای مهم برای افراد، نهادها و روی هم رفته، برای همه جوامع به دلیل ارتباط آن با انعطاف پذیری و تولید بسیار مهم و اساسی است(نیکنامی و همکاران، ۱۳۸۸، ص.(۲ سازمانهای موفق، سازمانهایی هستند که خلاقیت و نوآوری، نوک پیکان حرکت آنان را تشکیل میدهد(حسینی، صادقی، ۱۳۸۹، ص.(۲ نوآوری ترکیب دوباره منابع، مهارتها و دیگر داراییهای موجود سازمان را مبنا قرار میدهد (Garcia-Morales, Llorens-Montes, Verdu-Jover, 2004, p.24) و کمک میکند تا سازمانها نوآوری را به واسطه تسهیم و ترکیب دانش خلق کنند. دانش در نوآوری مشارکت دارد و با تسهیم دانش، یادگیری جمعی و سود هم افزایی شده ایجاد می گردد که باعث بهبود دانش در دسترس سازمان ها می شود. دانش به طور گسترده ای به عنوان یک دارایی استراتژیک شناخته شده است که شرکت ها را قادر می سازد تا به قابلیت های متمایز دست یابند و فرصت های نوآوری را کشف کنند. همچنین نوآوری های موفق نیازمند ترکیب های جدیدی از دانش به همراه ایجاد و تثبیت ارتباطات جدید میان دانش های موجود است . (Chen, Huang, Hsiao, 2010, p.849)


مطالب دیگر:
📒پروپوزال ارائه مدلی روش مند برای مکان یابی بهینه دوربرگردان در راه های شریانی📒اصول بازار یابی📒ترجمه مقاله ضرب کننده ولتاژ مبنی بر اینورتر CMOS جدید📒ترجمه مقاله ترکیب منابع تجدید پذیر بهینه به منظور کمینه کردن تلفات انرژی سیستم توزیع📒ترجمه مقاله تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک📒ترجمه مقاله کنترل توان راکتیو و ولتاژ در محیط تجدید ساختار شده📒ترجمه مقاله یک کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری (TSSC)📒ترجمه مقاله یک تکنیک پخش بار بهینه ی جریان-توان پیوندی (هیبرید)📒ترجمه مقاله استراتژی مدیریت توان برای یک سیستم هیبریدی PV-FC (پیل خورشیدی-پیل سوختی) متصل به شبکه📒ترجمه مقاله مدل حرارتی VCSEL (لیزر حفره-عمودی انتشار-سطحی) بر مبنای معادله سرعت و شبیه سازی📒ترجمه مقاله تعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (ESS) با در نظر داشتن قابلیت اطمینان، در یک ریزشبکه📒ارشد رشته جغرافیا جغرافیا و برنامه ریزی روستایی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته حسابداری سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته زمین شناسی چینه شناسی و فسیل شناسی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته زمین شناسی آب شناسی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته زیست شناسی سال 90-91 نوبت دوم📒پرسشنامه طراحی شده رابطه بین استقرار مدیریت دانش در خدمات درمانی با رضایت بیماران📒پایان نامه تحلیلی بر اصل شفافیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بین ایران و آمریکا📒ارشد رشته شیمی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته علوم اقتصادی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته علوم تربیتی تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته علوم تربیتی مدیریت برنامه ریزی آموزشی سال 90-91 نوبت دوم📒ارشد رشته علوم سیاسی سال 90-91 نوبت دوم